.

 

  TERASOVé DOSKY
 

 
Technické informácie
1. Vlhkosť dreva u terasovej dosky sa pohybuje v rozmedzí 25-30% a ako taká je určená na vonkajšie použitie. Montáž v interiéri vyžaduje predchádzajúce vysušenie dreva na úroveň vlhkosti 9-10%.
2. Podklad pre montáž terasovej dosky musí byť stabilný, tvrdý a rovný.
3. V prípade montáže na zem je potrebné pripraviť podklad zo zmesi piesku a štrku vysýpanej na čiernu vlákninu chrániacu pred prerastaním buriny. 4. Ak sa má spodná konštrukcia opierať o betónové kocky alebo podložky, musia sa nachádzať vo vzdialenostiach zodpovedajúcich vzdialenosti hranolov (pozri diagram).
5. Pri daždivom počasí môže dôjsť k vzniku škvrn na podklade pôsobením zlúčenín trieslovín obsiahnutých v dreve (týka sa len dreviny Bangkirai). Aby sa tomu predišlo, je potrebné natierať cementové podklady náterom vyrobeným na báze polyuretánu.
6. Protišmykovú dosku z tvrdého dreva je potrebné montovať na konštrukčné hranoly s objemovou hmotnosťou približujúcou sa materiálu, z ktorého sú vyhotovené dosky. Do úvahy prichádzajú druhy drevín, ktorých objemová hmotnosť prevyšuje 850 kg/m3.
7. Odporúčaná vzdialenosť medzi jednotlivými doskami je 5-10mm. Je potrebné zohladniť prirodzený proces zosýchania dreva počas horúcich letných dní a napučania počas daždivého počasia.
8. Na upevňovanie terasových dosiek je potrebné používať antikorové alebo mosadzné skrutky. Použitie skrutiek z obyčajnej ocele spôsobuje na dreve vznik škvrn a urýchluje koróziu ocele.
9. Skrutky sa neodporúčajú montovať ďalej ako 50-70mm od okraja dosky, aby sa predišlo ohýbaniu koncov. Dĺžka skrutiek sa musí rovnať dvojnásobku hrúbky montovanej dosky a minimálny priemer skrutky-5mm. UPOZORNENIE-vyžaduje sa predvŕtanie vrtákom s minimálnym priemerom rovnajúcim sa priemeru použitých skrutiek.
10. Montáž na nenasiakavý podklad musí zaručovať odvod vody z priestoru medzi konštrukčnými hranolmi. Za týmto účelom je potrebné použiť pod hranoly izolačné podložky vyhotovené z nenasiakavého materiálu (napr. gumené), dodatočne chrániace drevo pred kontaktom s vodou presakujúcou z podkladu.
11.Skladovanie: Jednotlivé dosky sa musia skladovať na opáskovaných paletách. Dosky nesmú ležať volne uložené vzhladom na prirodzenú tendenciu dreva ohýbať sa.

  Bezfarebný olej na
  konzerváciu a ochranu dreva

Pomáha uchovávať prirodzenú farbu dreva
Zabraňuje nasakovaniu vody
Chráni pred poveternostnými vplyvmi
Balenie 2,5L a 20L
 
Príprava:
Pred nanášaním odstrániť hrubé nečistoty. Odporúča sa použiť
preparát iClean.
 
Spôsob použitia:
Najlepší efekt sa dosahuje pri použití 2 krát ročne, pred a po zime. Nanáša sa v jednej alebo dvoch vrstvách podla potreby.
 
Nanášanie:
štetcom alebo valčekom. 24 hodín po natretí terasu nepoužívať. Po uplynutí
24 hodín utrieť prebytok oleja čistou bavlnenou handrou. Nenanášať pri teplotách nižších ako +5°C alebo pri relatívnej vlhkosti ovzdušia vyššej
ako 80%. Olej sa neriedi.
 
čistenie náradia:
Liehom. Pri ponechaní handier nasiaknutých preparátom existuje nebezpečenstvo samovznietenia. Je potrebné náradie starostlivo očistiť a uskladniť v uzatvorenej nádobe.

  Univerzálny koncentrát
  na čistenie dreva

Je určený do exteriéru
Odstraňuje znečistenie. -prach a stopy starého oleja z povrchu
Balenie 1L
 
Príprava:
Odstrániť z povrchu hrubé nečistoty. Opláchnuť čistou vodou.
 
Spôsob použitia:
Roztok zriediť v pomere 1:25. Nanášať pomocou štetca, alebo metličkou. Nechať pôsobiť 5 minút, potom opláchnuť vodou. Nechať poriadne vyschnúť! Nenanášať pri teplotách nižších ako +5°C.
 
čistenie náradia: Vodou.
Pokládkla Terasovej dosky
   Odporúčaná vzdialenosť  konštrukčných prvkov(hranolov)
   pri výstavbe terasy pre rovnomerné zaťaženie.
šírka dosky:  90mm  120mm  125mm   
    hrúbka v mm.
vzdialenosť hranolov v cm  
Ponúkané druhy dreva

BANGKIRAI
- Indonézia
- Malajzia
Hustota čerstvo zrezaného dreva
 1200-1300 kg/m3
Hustota pri vlhkosti 12%
 850-970-1150 kg/m3

 Jednostranne jemne drážkované
  19x68mm, 19x90mm 21x120mm
 

 Obojstranne drážkované
 (jedna strana hrubo drážkovaná,
 druhá strana jemne drážkovaná)
  21x145mm, 25x145mm
 

4 strany jemne drážkované
 60x60mm

MASSARANDUBA
- Južná Amerika
Hustota čerstvo zrezaného dreva
 1300 kg/m3
Hustota pri vlhkosti 12%
 1100 kg/m3

 Jednostranne jemne drážkované
  19x90mm, 21x120mm,
  21x145mm, 25x145mm
 

 Obojstranne drážkované
 (jedna strana hrubo drážkovaná,
 druhá strana jemne drážkovaná)
  21x145mm, 25x145mm
 

4 strany jemne drážkované
 50x50mm

CUMARU
- Južná Amerika
Hustota čerstvo zrezaného dreva
 1200 kg/m3
Hustota pri vlhkosti 12%
 1070 kg/m3

 Jednostranne jemne drážkované
  21x120mm
 

 Obojstranne drážkované
 (jedna strana hrubo drážkovaná,
 druhá strana jemne drážkovaná)
  25x145mm
 
Obojstranne jemne drážkované
 42x90mm

TATAJUBA
- Stredná a Južná Amerika
Hustota čerstvo zrezaného dreva
 1100 kg/m3
Hustota pri vlhkosti 12%
 795 kg/m3

 Jednostranne jemne drážkované
  19x90mm, 21x120mm 25x145mm
 

 Obojstranne drážkované
 (jedna strana hrubo drážkovaná,
 druhá strana jemne drážkovaná)
  21x145mm, 25x145mm
 
Obojstranne jemne drážkované
 42x70mm

LAPACHO / IPE
- Južná Amerika
Hustota čerstvo zrezaného dreva
 1300 kg/m3
Hustota pri vlhkosti 12%
 1050 kg/m3

 Jednostranne jemne drážkované
  21x120mm 25x145mm
 

 Jednostranne drážkované
  22x145mm
 

 Hladké
  22x145mm
 

 Jednostranne drážkované
  22x145mm
 

 Hladké
  22x145mm

 

 

 

 

  NOVÝ SYSTÉM
  SPÁJANIA TERASOVÝCH DOSÁK.

 
Neviditelný iCLiP s podlahou nového dizajnu. Vyrobený pre potešenie
  IPE (Bot. Tabebuia druh.div.
  Rod. Bignoniaceae)
 Ďaľšie obchodné názvy:
  Groenhart, (Surin.) Lapacho,
  železné drevo
 Pôvod:  Južná Amerika

 
Technické údaje:
Dodaná hmotnosť: cca 1300 kg/m3
 
Klasifikácia trvanlivosti: 1
ťažké, tvrdé, silné drevo s jemnými pórmi, elastické, prakticky bezchybné a bez prasklín, málo štiepenia, nedeformuje sa.
 
Prirodzená farba:
Olivovo zelená s nádychom hnedej; drevo obsahuje Lapachol, žltkastú kvapalinu, ktorá ochraňuje drevo (môže spôsobiť dermatitídu)
 
Dodáva sa s FSC značkou na špeciálnu objednávku
Kolekcia iCLIP
Kolekcia iCLIP pozostáva z 2 rôznych profilov, všetky so špeciálnou drážkou v tvare V, špecificky vytvorenou na zabezpečenie dokonalých výsledkov inštalácie.
 Kolekcia iCLIP
22 x 145 mm jednostranné jemne ryhované
22 x 145 mm jednostranné hoblované
22 x 38 mm jednostranné hoblované
Súprava iCLiP
150 príchytiek z polypropylénu + 150 skrutiek 4,5 x 40 mm (na ± 9m2) + skrutkovací hrot
produkty_iclip.gif, 8 kB
Pokyny pre inštaláciu
Položte zaoblený konečný profil na nosníky, priskrutkujte ho k nosníku.
Naskrutkujte príchytku do každého nosníka (najskôr vyvrtajte do nosníka otvory s priemerom 3,5 mm)
Nasuňte dosku na príchytku, pričom môžete použiť gumové kladivo a kúsok dreva.
Každý spoj musí byť zaistený príchytkou, ak máte 2 spoje, jeden na každej strane, použite príchytku na každom z nich. Použite nosníky 42 x 70 mm nainštalované rovno na ulahčenie tejto časti.
balenia_iclip.gif, 7 kB Takto pokračujte, kým nebude terasa dokončená. Posledný kus môže byť doska alebo zaoblený konečný profil.
Pre kompletnú starostlivosť o Vašu terasu odporúčame iClean a iProtect.
Zo svojej terasy sa budete tešiť mnoho rokov!