Scroll to top

Terasové dosky

Technické informácie

1. Vlhkosť dreva u terasovej dosky sa pohybuje v rozmedzí 25-30% a ako taká je určená na vonkajšie použitie. Montáž v interiéri vyžaduje predchádzajúce vysušenie dreva na úroveň vlhkosti 9-10%.
2. Podklad pre montáž terasovej dosky musí byť stabilný, tvrdý a rovný.
3. V prípade montáže na zem je potrebné pripraviť podklad zo zmesi piesku a štrku vysýpanej na čiernu vlákninu chrániacu pred prerastaním buriny. 4. Ak sa má spodná konštrukcia opierať o betónové kocky alebo podložky, musia sa nachádzať vo vzdialenostiach zodpovedajúcich vzdialenosti hranolov (pozri diagram).
5. Pri daždivom počasí môže dôjsť k vzniku škvrn na podklade pôsobením zlúčenín trieslovín obsiahnutých v dreve (týka sa len dreviny Bangkirai). Aby sa tomu predišlo, je potrebné natierať cementové podklady náterom vyrobeným na báze polyuretánu.
6. Protišmykovú dosku z tvrdého dreva je potrebné montovať na konštrukčné hranoly s objemovou hmotnosťou približujúcou sa materiálu, z ktorého sú vyhotovené dosky. Do úvahy prichádzajú druhy drevín, ktorých objemová hmotnosť prevyšuje 850 kg/m3.
7. Odporúčaná vzdialenosť medzi jednotlivými doskami je 5-10mm. Je potrebné zohladniť prirodzený proces zosýchania dreva počas horúcich letných dní a napučania počas daždivého počasia.
8. Na upevňovanie terasových dosiek je potrebné používať antikorové alebo mosadzné skrutky. Použitie skrutiek z obyčajnej ocele spôsobuje na dreve vznik škvrn a urýchluje koróziu ocele.
9. Skrutky sa neodporúčajú montovať ďalej ako 50-70mm od okraja dosky, aby sa predišlo ohýbaniu koncov. Dĺžka skrutiek sa musí rovnať dvojnásobku hrúbky montovanej dosky a minimálny priemer skrutky-5mm. UPOZORNENIE-vyžaduje sa predvŕtanie vrtákom s minimálnym priemerom rovnajúcim sa priemeru použitých skrutiek.
10. Montáž na nenasiakavý podklad musí zaručovať odvod vody z priestoru medzi konštrukčnými hranolmi. Za týmto účelom je potrebné použiť pod hranoly izolačné podložky vyhotovené z nenasiakavého materiálu (napr. gumené), dodatočne chrániace drevo pred kontaktom s vodou presakujúcou z podkladu.
11.Skladovanie: Jednotlivé dosky sa musia skladovať na opáskovaných paletách. Dosky nesmú ležať volne uložené vzhladom na prirodzenú tendenciu dreva ohýbať sa.

Odporúčaná vzdialenosť  konštrukčných prvkov(hranolov)
pri výstavbe terasy pre rovnomerné zaťaženie.
šírka dosky:

 90mm  120mm  125mm
  

POKLÁDKA TERASOVEJ DOSKY

Ponúkané druhy dreva

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.